Rederma-logotyp_Rederma
 Zarezerwuj wizytę

Regulamin

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych przez nas usług, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do dokonania rezerwacji oraz korzystania z naszych usług.

Zasady rezerwacji wizyt:

 1. Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez kontakt z recepcją naszego Gabinetu w godzinach od 10 do 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku:

– telefonicznie pod numerem:
+48 789 126 026
,

– poprzez Messenger Firmowy na Fanpage naszego Gabinetu na Facebook’u:

– poprzez instagram

– drogą mailową: kontakt@rederma.pl,

– osobiście w siedzibie Gabinetu przy ulicy Magnolii 22 w Przasnyszu

 1. Podczas rezerwacji należy podać imię i nazwisko, oraz aktualny numeru telefonu kontaktowego w celu umożliwienia nam dalszego procesu rezerwacji wizyty i jej przebiegu.
 2. Podczas rezerwacji wizyty prosimy o wskazanie potencjalnego zakresu usługi jaka ma być wykonana. Jeżeli Klient nie jest w stanie podać konkretnego zabiegu jakiego oczekuje wystarczającym jest określenie, jakiej partii ciała ma dotyczyć zabieg lub jakie potrzeby ma Klient. Zastrzegamy, iż dokonanie rezerwacji nie stanowi konsultacji kosmetologicznej, a informacje wskazane w zdaniu poprzednim uzyskuje się wyłącznie na potrzeby oszacowania przez Gabinet czasu na rezerwowaną wizytę. Konsultacja odbywa się dopiero w Gabinecie w umówionym terminie.
 3. Kolejnym krokiem rezerwacji jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) na następujący numer konta: 58 1140 2004 0000 3302 7696 5406 lub osobiście w siedzibie Gabinetu na ulicy Magnolii 22 w Przasnyszu, nie później niż 24 godziny od dokonania rezerwacji terminu na zabieg w Gabinecie.
 4. Po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej, prosimy o przesłanie, nie później niż 24 godziny po rezerwacji potwierdzenia przelewu:

– drogą mailową: kontakt@rederma.pl,

– MMS na numer telefonu: +48789126026,

– fanpage Gabinetu na Facebooku:

Brak przesłania potwierdzenia dokonania opłaty rezerwacyjnej w przeciągu 24 godzin jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej opłaty rezerwacyjnej, Klient otrzyma informację SMS o potwierdzeniu dokonanej rezerwacji wybranego terminu na zabieg również SMS-owo lub telefonicznie na podany wcześniej numer telefonu kontaktowego.

 1. Kwota wpłacona tytułem opłaty rezerwacyjnej zostaje następnie zaliczona na poczet ceny zabiegu.
 2. Klient może zmienić termin swojej wizyty najpóźniej na tydzień przed umówioną wizytą w Gabinecie bez podawania przyczyny, oraz bez konieczności uiszczania kolejnej opłaty rezerwacyjnej.
 3. Gabinet zastrzega, że w momencie rezygnacji z wykonania usługi opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 4. Gabinet zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do zmiany terminu wizyty najpóźniej na tydzień przed umówioną wizytą, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Wówczas opłata rezerwacyjna podlega przeksięgowaniu na poczet nowego terminu uzgodnionego z Klientem.
 5. Jeśli Gabinet będzie zmuszony przenieść lub odwołać wizytę w terminie krótszym niż tydzień przed planowanym zabiegiem, zadatek podlega zwrotowi.
 6. Zasady opisane w niniejszym dziale dotyczące zasad rezerwacji stosuje się odpowiednio także do Klientów, którzy wykupili Pakiety zabiegów, przy czym wówczas Klient nie jest zobowiązany przed wizytą do dokonywania opłaty rezerwacyjnej, bowiem opłata ta jest pobierana z wykupionego przez Klienta Pakietu.
 7. W dniu poprzedzającym wizytę w salonie, Gabinet przypomina o wizycie za pomocą wiadomości sms, w której podaje godzinę przyjęcia. W razie rezerwacji kilku usług w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie na każdą z nich i zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. W razie późniejszego przybycia Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Jednocześnie Gabinet zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w Internecie czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu.

Informacje ogólne dot. wizyty.:

 1. Podczas pierwszej wizyty w Gabinecie prosimy o wypełnienie karty klienta. Z podstawowymi jego danymi kontaktowymi oraz zgodą na przetwarzanie jego danych przez nasz Gabinet. Jeśli wybrana procedura będzie wymagała formularza świadomości lub zgody na wykonanie zabiegu, specjalista wykonujący zabieg przekaże oraz przedstawi odpowiedni druk przed zabiegiem.
 2. Klient zostanie zapoznany z przeciwwskazaniami i ewentualnymi wskazaniami do danego zabiegu.
 3. Klient przed rozpoczęciem zabiegu jest zobowiązany powiadomić pracownika wykonującego zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym).
 4. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 5. Na zarezerwowane terminy należy zgłaszać się punktualnie. W razie opóźnienia Klienta, Gabinet ma prawo odmówić wykonania zabiegu i uznać wizytę za odwołaną przez Klienta. Do opłaty rezerwacyjnej mają wówczas zastosowanie zasady przewidziane w rozdziale II.
 6. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego na stronie internetowej rederma.pl lub na fanpage na Facebooku Re:derma Kosmetologia Estetyczna w zakładce „ZDJĘCIA” w folderze „OFERTA”.

Pakiety:

W zależności od specyfiki danego zabiegu, prosimy o wykonywanie zabiegów zgodnie z zaleceniami, to znaczy:

MedShape – jeden zabieg w tygodniu, przy 4 zabiegach czas realizacji pakietu wynosi 5 tygodni, w przypadku 8 zabiegów 10 tygodni.

Primelle – co najmniej 2 do 3 zabiegów w tygodniu, przy 5 zabiegach czas realizacji pakietu wynosi 3 tygodnie, przy 10 zabiegach 6 tygodni, przy 15 zabiegach 8 tygodni.

Microneedling Dermapen – jeden zabieg na trzy tygodnie, czas realizacji pakietu to 4 miesiące.

Explore RF – jeden zabieg na 3 tygodnie, czas realizacji pakietu to 3 miesiące.

Pakiet zabiegów nie może być wymieniony na inne usługi, w przypadku rezygnacji z kontynuacji zabiegów, pakiet przepada.

Oferta zabiegowa

 • Botox Basic
 • Botox Premium
 • Stymulatory tkankowe
 • Reduktory tkankowe
 • Kosmetologia Hi-Tech
 • UltraShaper HIFU
 • Endermologia Primelle
 • Makijaż Permamentny
 • Lasery

Oferta zabiegowa

 • Botox Basic
 • Botox Premium
 • Stymulatory tkankowe
 • Reduktory tkankowe
 • Kosmetologia Hi-Tech
 • UltraShaper HIFU
 • Endermologia Primelle
 • Makijaż Permamentny
 • Lasery

Kontakt

Rederma-logotyp

ul. Magnolii 22
06-300 Przasnysz

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek : 10.00-18.00
TEL: +48 789 126 026